Strategische marketing & ondernemingsplannen

Maatwerk, inlevingsvermogen en kritisch meedenken

Praktische uitvoering van marketingactiviteiten wil nog wel eens een probleem zijn.
Met name in het midden- en kleinbedrijf waar geen plaats of werk genoeg is voor een fulltime marketing manager. Maar wilt u resultaat behalen, dan is een professionele aanpak van marketingactiviteiten een vereiste. Utile Dulci T&C adviseert u bij het maken van uw marketing-, internet- en communicatieplannen en biedt u direct en professioneel praktische ondersteuning.

Utile Dulci T&C is expert in het schrijven van plannen die passen bij uw onderneming en uw ideeën. Utile Dulci verwoordt precies dat wat u bedoelt.
U kunt denken aan ondernemings- of doorstartplannen en personeelsbeleidsplannen. Indien nodig wordt hiertoe ook een marktverkenning uitgevoerd. Aan de basis van een praktisch uitvoerbaar plan ligt een gefundeerde ondernemingsstrategie.

Werkwijze

Bij het ontwikkelen van een strategie doorlopen we samen met u de volgende fases:

• Analysefase

  • Analyseren van de positie van de onderneming
  • Opstellen Sterkte/Zwakteanalyse
  • Inventariseren van de toekomstmogelijkheden
  • Samenstellen van diverse (haalbare) doelstellingen op organisatorisch, financieel en commercieel gebied
  • Formuleren van de plannen

• Uitvoeringsfase

  • Opstellen van praktische actieplannen
  • Zorg dragen voor evenwicht in de uitvoering van plannen
  • Begeleiden van de ondernemer en de onderneming in het traject

Utile Dulci T&C beschikt over bewezen ervaring als ghost-writer voor onder meer: diverse organisaties in de juridisch-financiële sector en specifiek het notariaat, verschillende productiebedrijven, hard- & softwareproducenten en organisaties in de zakelijke dienstverlening.

Alsof u over uw eigen marketingafdeling beschikt.