Demonstraties en bedrijfsoptredens - Scènes over uw organisatie, hoe gaat dat?

De eerste stap bestaat uit het voeren van gesprekken met een aantal van uw medewerkers. Door deze interviews krijgen we een goed beeld van wat er precies in uw organisatie speelt en hoe de medewerkers dat beleven.

Stap 2: Utile Dulci T&C maakt een synopsis voor de scènes en die bespreken we met u. Vaak werken we met metaforen: de voorbeelden uit uw organisatie worden niet letterlijk gespeeld maar vertaald naar een andere situatie. Daardoor komt het beter over en kunnen uw medewerkers zelf hun conclusies trekken.

Stap 3: Utile Dulci T&C werkt de voorstelling verder uit en we voeren hem op. Meestal spelen we dichtbij het publiek. Dat mag na iedere scène commentaar geven. Is er herkenning of juist niet? Hoe gaan die dingen in het eigen bedrijf en wat gebeurt er dan? Hoe zouden de toeschouwers de dingen anders willen aanpakken? Langzaam ontstaat er een nieuw perspectief.