& Co

Utile Dulci T&C werkt samen met gediplomeerde trainers en geregistreerde coaches om het nuttige en het aangename te verenigen. Iedere co-trainer heeft zowel ruime trainerservaring als praktijkervaring met betrekking tot de onderwerpen. Samen wordt gewerkt aan verbondenheid, kennis- en ervaringsuitwisseling en ontwikkeling en kwaliteitsverbetering, onder meer door intervisie, informele netwerkbijeenkomsten en studiedagen.

Utile Dulci T&C acties

Marikenbrood verdienen

marikenbrood

 

Marikenbrood verdienen ?

Utile Dulci T&C nieuws

Winter courses start September 28th;

SUBSCRIPTION OPEN;

boekenclub = tweewekelijks;

Also lessons via Skype possible

Utile Dulci T&C bestaat in januari 12 jaar. 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.